Rozwiązania

Rozwiązanie STREAM

Spółka została założona w celu realizacji projektu budowy systemu umożliwiającego wymienność usług transakcyjnych/transakcji płatniczych pomiędzy bankami i innymi uczestnikami rynku płatności elektronicznych. W szczególności chodzi o transakcje dotychczas nieobsługiwane na masową skalę przez dostępne na rynku rozwiązania.

Pierwszym wdrożonym autorskim rozwiązaniem jest system transakcyjno-rozliczeniowy STREAM obsługujący transakcje depozytowe dokonywane we wpłatomatach.

System umożliwia:

  • wymienność usług (w systemie gwiazdowym lub peer-to-peer) pomiędzy instytucjami posiadającymi wpłatomaty (lub inne urządzenia oferujące automatyczną wpłatę  oraz bankami, które zamierzają udostępnić (poszerzyć) tego typu usługi  swoim klientom.
  • autoryzację/weryfikację w trybie offline i online.
  • konwersję protokołów transakcyjnych,
  • bezpośrednie przyłączanie do systemu wpłatomatów i innych urządzeń oferujących automatyczną wpłatę.
  • obsługę transakcji inicjowanych kartą, kodem OTTC, ciągiem cyfrowym, numerem telefonu komórkowego, etc.
  • obsługę mechanizmów rozliczeniowych i reklamacyjnych.

Opracowane rozwiązanie informatyczne wspierane jest przez przygotowany schemat umowno-prawny precyzujący role przystępujących uczestników systemu.

Rozwiązanie powstało w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie banków oraz ich klientów na usługi bankowości samoobsługowej i jest unikalne w skali europejskiej. Współdzielenie infrastruktury wpłatomatowej, pomimo nieustannego wzrostu ilości zainstalowanych urządzeń jest koniecznością z uwagi na prawidłową obsługę oczekiwań klientów banków jak też ograniczone budżety inwestycyjne instytucji finansowych. Projekt został zrealizowany ze wsparciem UE (program 8.2) w latach 2013-2015.

Ideę i sposób działania systemu pokazuje poniższy film:

 

 

 

 

 

 

 

Powrót