Zespół

Zarząd i kluczowe osoby w firmie posiadają łącznie ponad 50 lat doświadczeń na rynku płatności, doskonałe relacje w sektorze bankowym, oraz zrozumienie biznesu. Pracownicy BSS Poland to doświadczeni eksperci z długoletnią praktyką w bankowości i branży płatności elektronicznych.
Liderzy BSS Poland S.A. to:

Krzysztof Trojak
Prezes Zarządu

Od 20 lat związany z branżą kartowo-płatniczą. Długoletni pracownik firm technologicznych oraz firm branży usług finansowych i płatniczych. Niezależny konsultant i ekspert w branży. Jeden z twórców rynku urządzeń samoobsługowych w Polsce, jeden z twórców sieci bankomatów eCard. Członek Zarządu eCard SA. Menedżer sprzedaży i rozwoju biznesu dla rynków Europy Centralnej i Wschodniej.

IMG_2355m2

Krzysztof Gajór
Wiceprezes Zarządu

Od 1995 roku związany z branżą kartową/bankomatową w Polsce i w Europie Wschodniej. Wieloletni Prezes NCR Polska i twórca wiodącej pozycji firmy NCR na rynku bankomatowym w Polsce. W latach 2008-2010 kierujący działalnością NCR w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.

 

Piotr Brudnicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Adwokat z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami biznesowymi oraz przedsiębiorstwami.

Uczestniczył w licznych projektach z zakresu fuzji i przejęć pomiędzy przedsiębiorstwami (M&A), audytu dokumentacji prawnej i finansowej przedsiębiorstw w związku z planowanym przejęciem lub połączeniem (due diligence), wsparcia podmiotów zamierzających rozpocząć działalność na polskim rynku (tzw. new entrants) czy też restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw.

W trakcie swojej kariery zawodowej Piotr Brudnicki piastował również stanowiska: Arbitra Stałego Konsumenckiego Sądu Polubownego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Wiceprzewodniczącego Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Doradcy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Konrad Korobowicz
Członek Rady Nadzorczej

Od prawie 20 lat związany z branżą finansową i inwestycyjną. Dyrektor (BDK SA, Heros Life SA) i Prezes Zarządu (Inteligo Financial Services SA, eCard SA) w instytucjach finansowych. Dyrektor, udziałowiec, Członek Zarządu, Prezes, członek rad nadzorczych instytucji rynku kapitałowego w Polsce (Polska Trust, Capital Partners SA, DM Capital Partners, BDB SA, AKJ Investment TFI SA). Pionier budowy rynku wymiany usług płatniczych w Polsce jako realizator budowy sieci bankomatów Banku BDK SA i eCard SA. Twórca pierwszych porozumień o wzajemnej akceptacji usług bankomatowych, członek-sekretarz PolCard w okresie przekształcania ze sp z o.o. w spółkę akcyjną. Obecnie Wiceprezes Zarządu Capital Partners S.A.

Maciej Hazubski
Członek Rady Nadzorczej

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i sprzedaży. Doradzał w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć. Współtwórca i wspólnik kilku przedsięwzięć z obszaru nowych technologii, Internetu i rozwiązań mobilnych. Zajmował kierownicze i zarządcze stanowiska w firmach z branży technologicznej i internetowej. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu IQ Partners S.A. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu spółek: Ventures Hub sp. z o.o., rTime sp. z o.o. Jest również Wiceprezesem Zarządu InQbe sp. z o.o., Inventiq sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu spółki IQ Venture Capital s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółek: B2BPartner S.A., Langloo.com S.A. Członek Rady Nadzorczej spółek: Cube Group S.A., Site S.A., Igoria Trade S.A., BSS Poland S.A. oraz Prowly.com sp. z o.o.